info@hamashop.sk   0918/568442   Po-Pi 8:00-16:00


» OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy v oblasti predaja tovaru. Sú záväzné pri predaji tovaru kupujúcemu.

1.) Ceny v systéme sú aktuálne a sú uvedené včítane DPH.

2.) Jednotlivé predaje se uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho vytvorených vo virtuálnom obchode. Všetky  objednávky sú záväzné. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:
- identifikáciu kupujúceho (možnosť nákupu bez registrácie alebo s registráciou k uplatneniu neskorších zliav),
- množstvo požadovaných kusov tovaru,
- požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru a miesto plnenia
- cenu

3.) Kupujúcí sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

4.) Spôsoby platby se riadia Platobnými podmienkami

Platba bankovým  prevodom na účet banky:
Číslo účtu:

SLSP SK8709000000000402905494

variabilný symbol: číslo objednávky (príklad: 10013101), konštantný symbol: 0008

5.) Spôsoby dopravy a ich cenník sa riadi Dopravným poriadkom
Doprava balíkov so sklom výhradne KURIEROM, cena kuriera pri tažších balikoch ako 5kg dohodovaná individuálne.

6.) Štandardná doba doručenia je 3 - 7 pracovných dní od objednávky. Pokiaľ by tovar nebol skladom a dodacia doba by sa mohla predľžiť, pokusíme sa Vás včas informovať prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom SMS. Všetky potrebné dokumenty ako je faktúra za kúpený tovar alebo prípadne záručny list sú zasielané spätne niekoľko pracovných dní po odoslaní tovaru alebo priamo s tovarom.

7.) Reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom.

8.) Všetky uvedené informácie o tovare sú prevzaté od našich dodávateľov. Nepreberáme zodpovednosť za ich platnosť. V prípade obrázkov uvedených pri tovare se jedná o ilustračné obrázky, takže nemusia byť prevzaté z uvedeného tovaru.

9.) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho alebo po osobnom prevzatí tovaru pri doprave predávajúcim):
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote postupujte nasledovne:
a) Kontaktujte nás (kontakt uvedený na hlavnej strane), so žiadosťou o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vašim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
b) Pokiaľ ste už tovar obdržal a prevzal, zašlite tovar späť na našu adresu (uvedenú na balíku) a to takto: 
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
- tovar nesmie byť použitý,
- tovar musí byť nepoškodený,
- tovar musí byť kompletný (včítane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.),
- spoločne s tovarom musí byť zaslaný doklad o kúpe alebo jeho kópia.

- Tovar, prosím, posielajte doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). - Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskoršie do 14 pracovných dní po fyzickom prebratí tovaru. - V prípade nesplnenia niektorých z hore uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odesielajúceho späť.

10.) Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu sovacomp@netspace.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0918/568442.

Ak zákazník stornuje uz zrealizovanu objednavku (tzn. uz je tovar objednany) alebo neprevezme už zaslaný tovar, a tento nám bude následne vrátený, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 10 EUR (301.26 SKK) za služby spojené s dopravou. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na náš bankový účet vkladom, alebo bankovým prevodom (č.účtu: 0402905494/0900), pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky.

11.) Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná alternatíva objednaného tovaru, alebo predávajúci može objednaný tovar stornovať.

12.) Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Tieto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárané firmou Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP odo dňa ich vyhlásenia.

V závislosti na zmene príslušných právnych noriem si vyhradzuje firma SOVACOMP právo VOP zmeniť.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

OWJiNj